PENSIONS ALIMENTÀRIES

Obtingui amb caràcter orientatiu la quantia de la pensió alimentària que podria fixar-se al seu càrrec en favor dels seus fills

 PENSIONS ALIMENTÀRIES

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) té a la disposició de jutges, magistrats, advocats i ciutadans en general, un instrument de càlcul, a títol orientatiu, de la quantia de les pensions alimentàries que s'estableixen en favor dels fills en els processos de separació i divorci, guarda i custòdia de fills menors i aliments, etc.

Insistim en el seu caràcter merament orientatiu. En cap cas afecta a la independència dels Jutges i Magistrats, tant en el seu ús o no, com en la seva aplicació a cadascun dels casos concrets. 

  • Requereix la prèvia determinació dels ingressos nets (no bruts) de cada progenitor, calculats en 12 mensualitats, prorratejades les pagues extres i qualsevol altre concepte que pugui percebre's.
  • Presumeixen que no existeixen necessitats especials per part dels fills, com poguessin ser les derivades de minusvalideses, malalties o altres circumstàncies.
  • No contemplen ingressos per sota de 700 euros per part de l'obligat al pagament de la pensió , en considerar que en rendes inferiors a aquesta quantia ha de fixar-se la denominada pensió mínima o de subsistència, que jurisprudencialment varia segons les zones geogràfiques i poblacions.
  • També s'apliquen índexs correctors geogràfics, per Comunitats Autònomes i grandària dels municipis.

Premi aquí per a accedir a aquesta eina.

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter