GUARDA I CUSTÒDIA

Un pare pot sol•licitar el canvi de custòdia a favor seu o la custòdia compartida si ha sigut condemnat per un delicte lleu de vexacions contra la mare?

GUARDA I CUSTÒDIA

Malgrat el que en molts casos es creu, no hi ha absolutament cap impediment legal per a establir una custòdia exclusiva a favor del pare si aquest ha sigut condemnat per un delicte lleu de vexació injusta cap a la mare.

L’error ve perquè el Codi Civil exclou, això sí, la guarda conjunta. Però no hi ha cap indicació sobre la possibilitat d’establir una custòdia exclusiva o no a favor de qualsevol dels dos progenitors. No obstant això, sent cert que no existeix cap impediment legal, a la pràctica ocorre molt poques vegades.

No obstant el que hem indicat respecte a la custòdia compartida en casos com l’assenyalat, s’acaba de conèixer una sentència de l’Audiència Provincial (AP) de Valladolid que interpreta aquest veto del Codi Civil a aquesta modalitat de custòdia en tals supòsits. Assenyala que el que ha de prevaldre en tot cas és l’interès del menor i confirma la custòdia compartida en un cas en què al pare se l’havia condemnat per injúries lleus.

Aquesta AP assenyala que la mesura a adoptar en interès del menor no ha de causar més perjudicis que beneficis, que el transcurs del temps és un element a tenir en compte i que per a valorar el que significa, respecte a l’interès del menor, la condemna per injúries lleus imposada al pare, s’ha de tenir en compte que se va ser un fet aïllat i d’escassa transcendència penal (això és, evidentment, essencial) que no suggereix un tracte degradant, a diferència de les altres conductes castigades de manera més greu pel Codi Penal perquè creen en la víctima sentiments d’angoixa, temor i pors característiques del tracte degradant.

 

Si necessiteu un advocat per a tramitar un procés de família o divorci, els nostres professionals us proporcionaran l’assistència legal oportuna per a trobar una solució ajustada al vostre interès i al dels vostres fills.

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter