ASSASSINAT MASCLISTA. HIPERAGREUJAMENT

Presó permanent revisable quan la víctima és una persona malalta en situació d’especial vulnerabilitat

ASSASSINAT MASCLISTA. HIPERAGREUJAMENT

La mort amb traïdoria d’una persona amb discapacitat és més greu que la d’un major d’edat que és assassinat mentre dorm. En aquests casos l’autor s’ha aprofitat de la incapacitat de reacció defensiva natural d’aquest tipus de persones a les quals l’ordenament jurídic els confereix major protecció.

Per això, a l’hora de castigar aquests actes, no es pot obviar la situació especialment vulnerable d’aquestes persones. Si parlem d’assassinat, entre les diferents modalitats en les quals es pot presentar, les nostres lleis fan possible que quan les víctimes pertanyen a aquest grup social tan singular, les penes puguin no només ser agreujades, sinó hiperagreujades, cosa que permet que s’imposi la presó permanent revisable (la figura més pròxima al que popularment es coneix com cadena perpètua).

Són conclusions que extraiem d’una sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, que ha estimat el recurs que es va interposar contra la condemna a 23 anys de presó a un home per l’assassinat amb traïdoria i agreujant de parentesc i de gènere de la seva dona, malalta i amb un grau de minusvàlua del 85 % a causa de la seva dolència, que li va interposar el tribunal del jurat.

El Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa ha considerat que, al marge d’apreciar-se la traïdoria per indefensió, en aquesta modalitat de traïdoria domèstica i convivencial (derivada de la situació de confiança de la víctima en el marc de la llar) no es pot obviar la situació especialment vulnerable de la mateixa per la discapacitat que presentava a causa de la malaltia.

Els nostres advocats us poden assessorar adequadament i exercir la defensa dels vostres interessos en actuacions derivades de fets que constitueixin o puguin ser constitutius de delicte.

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter