SANCIONS DE TRÀNSIT. DROGUES I CONDUCCIÓ

Resulta vàlida la prova de cabell per a determinar el consum de drogues en conductors?

SANCIONS DE TRÀNSIT. DROGUES I CONDUCCIÓ

Els experts (forenses i pèrits) mantenen que les proves de saliva o sang són idònies per a determinar un consum esporàdic i immediat de substàncies psicotròpiques. En canvi, la prova amb cabell serveix per a comprovar si una determinada persona és consumidora habitual de drogues, però no permet constatar un consum puntual, un dia aïllat i determinat, si el subjecte no és toxicòman. No permet determinar si un dia concret una persona que no és consumidora habitual de drogues va conduir o no amb presència d’aquestes en l’organisme.

En aquest sentit s’ha manifestat el Jutjat del contenciós administratiu número 1 de Pontevedra, que ha resolt un recurs contra la resolució de la Prefectura Provincial de Trànsit que confirmava la sanció de 1.000 euros de multa i retirada de 6 punts del carnet interposada a un conductor per incórrer en una infracció molt greu no constitutiva de delicte, al conduir amb presència de drogues en l’organisme.

Per a incórrer en aquesta sanció n’hi ha prou amb constatar la presència de drogues en l’organisme del conductor, amb independència d’una influència negativa o no que pogués tenir en la conducció.

Els fets dels quals es va originar el recurs s’inicien quan uns agents de trànsit, en un control rutinari, sotmeten el conductor a una anàlisi de saliva que com a resultat dona consum de cànnabis i que confirma la mostra que es remet al laboratori

El conductor nega haver consumit cap tipus de droga i al·lega que se li ha vulnerat la presumpció d’innocència, a compte dels resultats de la prova duta a terme per un laboratori privat sense que s’hagin mantingut les degudes garanties en la cadena de custòdia. Per aquest motiu sol·licita un informe toxicològic forense d’anàlisi de cabell, el resultat del qual és negatiu.

A més del que s’ha declarat respecte a la prova de cabell, el jutjat assenyala que el sistema de remissió de les mostres de saliva al laboratori contractat pel Ministeri de l’Interior garanteix la cadena de custòdia i evita la contaminació o el deteriorament de les mostres, ja que aquest és coadjuvant (col·laborador) amb l’exercici d’una funció pública en virtut d’un contracte de dret administratiu.

Per tot això, el jutjat desestima el recurs i es confirma  la sanció administrativa.

 

Si usted se encuentra afectado por un procedimiento sancionador nuestros profesionales pueden proporcionarle el adecuado asesoramiento y ejercer la defensa de sus intereses

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter