COMUNITAT DE PROPIETARIS I PROTECCIÓ DE DADES

Es pot exposar en les zones comuns la identificació detallada dels veïns afectats per una denúncia per unes obres irregulars?

COMUNITAT DE PROPIETARIS I PROTECCIÓ DE DADES

Es reclama davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) l’exposició pública de l’acta de l’última assemblea de la comunitat als ascensors de l’edifici, en la qual s’identifica amb nom, cognoms, pis i porta els assistents i representats i es detalla pis i porta dels veïns implicats en els temes tractats a la reunió, destacant els afectats per una denúncia que s’iniciarà amb motiu d’unes obres que la comunitat considera irregulars.

L’AEPD dona la raó als veïns reclamants en considerar que la comunitat ha vulnerat els principis d’integritat i confidencialitat de les dades personals.

Assenyala que el fet que la comunitat hagi emprès accions legals per la controvèrsia suscitada amb aquestes obres no justifica la publicació de l’acta amb les dades personals de tots els veïns assistents a la reunió detallades. Si el que es vol és comunicar de manera fefaent l’acord adoptat a la junta, la comunitat ha d’utilitzar un mitjà com a burofax o carta certificada que garanteixi la protecció de dades personals de los afectats.

L’AEPD ho qualifica d’infracció molt greu, sancionable amb multa de fins a 20 milions d’euros, que cal graduar tenint en compte com a condicionats que és una acció negligent no intencional, però significativa, i que es troben afectats identificadors personals bàsics, per la qual cosa finalment s’imposa una sanció de 15.000 euros.

Si usted se encuentra en una situación similar nuestros profesionales podrán asesorarle en la defensa de sus derechos

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter